top of page

Constaq

Så startade vi

Constaq AB grundades av Kristofer Nordqvist och Denis Bazhenov hästen 2020 i den lilla staden Kramfors. År 2021 anställde vi vår första medarbetare. Vi har våra egna servrar i GDM's Datacenter i Sundsvall.

Med mer än 20 års erfarenhet från olika branscher, främst inom molnhosting, datacenter, företags-IT och storskaliga onlinetjänster, startade vi Constaq för att vara en tjänsteleverantör och IT-konsultfirma.

background4.png

Hur jobbar vi

Det är centralt för oss att uppvisa en skicklig yrkeskompetens vid de uppdrag och åtaganden som vi får äran att utföra. Vi bygger förtroende och långsiktiga relationer. Vårt kompetensomfång är brett och kommer från decennier av arbete i stora datacenter och internationella företag, där vi designat och byggt globalt distribuerad infrastruktur av olika skalor och redundans nivåer. Vårt omfattande erfarenhetskapital hjälper oss att hitta enkla lösningar på komplexa utmaningar.

Vad vi kan

Vi tillhandahåller mångsidiga IT-tjänster: konsultation, molnlagring, molnbaserade tjänster, managerade tjänster, migreringar av stora datamängder och arbetsbelastningar, kostnadskontroll, penetrationstester och stresstester, backup, skräddarsydda "as-a-Service"-lösningar och mycket mer. Öppna källkodsprodukter utgör en stor del av vår verktygslåda. Vi strävar efter att bygga motståndskraftiga och innovativa IT-lösningar som håller jämna steg med den snabbt utvecklande teknikvärlden.

background3.png
bottom of page