top of page

Hanterade tjänster

Välj bland en mängd olika tjänster som vi kan erbjuda ditt företag med ett nyckelfärdigt "hanterat" alternativ, och frigör dina IT-teamresurser genom att låta oss ta fullt ansvar för de områden du väljer att delegera till oss.

Säkerhetskopieringar

Säkerhetskopiering av alla datavolymer från offentliga och privata moln, virtuella datorer och fysiska servrar, stöd för alla operativsystem och datatyper. Vi hjälper till att bedöma nödvändiga lagringsperioder, backuptyp och planera relevant backupschema.

DevOps och IaC

Vi använder primärt Git versionskontroll i samband med Ansible och AWX/Tower för att automatisera och hantera infrastrukturinstallation och drift.

Prestandamått, skalning och optimering

Vi bygger upp enkla eller komplexa prestandainsamlingstjänster och analyslösningar för att lagra prestandamått för hårdvara, resurser, applikationer under en erforderlig tidsperiod. Insamlad data kan sedan filtreras och tolkas för att hitta potentiella flaskhalsar eller förbättra tjänsteprestanda under växande belastning. Stresstestning kan också göras för att simulera toppbelastningsförhållanden och skala och optimera systemen därefter.

Övervakning

Vi använder verktyg med öppen källkod för att övervaka resurser och tjänster och skicka meddelanden via alla nödvändiga kommunikationskanaler om det finns anledning till oro. Antingen meddelar vi dig och ditt team eller så upprättar vi rutiner för att själva ta emot larmmeddelanden och åtgärda problemen.

Infrastruktur som en tjänst

Vi tillhandahåller beräkningsresurser, hanterar och tar ansvar för din IT-infrastruktur helt eller delvis beroende på vad som passar din verksamhet bäst.

Säkerhetshärdning och penntestning

Vi använder beprövade verktyg för öppen källkod för att skanna och bedöma offentligt exponerade resurser, servrar och nätverkstjänster för att leta efter potentiella säkerhetshot och svaga punkter.

Vad våra kunder säger

Namn titel

"Jag är ett omdöme. Klicka för att redigera mig och lägg till text som säger något trevligt om dig och dina tjänster. Låt dina kunder recensera dig och berätta för sina vänner hur bra du är."
bottom of page