top of page

constaqs integritetspolicy

Constaq AB (HÄR SAMMANTALET OMTALAT SOM "constaq", "VI" ELLER "VÅR") är en molnbaserad mjukvaruplattform för kompetenshantering, personalutveckling och försäkran. Det ger också en enkel men heltäckande lösning för Performance Management, Human Capital Management och Talent Management

1. Vilka är Constaq?

Constaq AB (här kollektivt kallat "företaget", "oss", "vi", "Constaq" eller "vårt") är en oberoende tjänsteleverantör och it-konsultfirma.

2. Vad är det här?

Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter, och hur vi därigenom följer vår rättsliga skyldighet gentemot dig.

När du handlar med Constaq litar du på oss med din information. Du ger oss information om dig själv när du ställer någon förfrågan till Constaq eller anlitar oss för att tillhandahålla en tjänst, eller genom att ange information via vår webbplats, detta anses vara dina kontaktuppgifter.

Denna policy kan ändras från tid till annan, så se till att du regelbundet kontrollerar den här sidan för att säkerställa att du fortfarande är nöjd med eventuella ändringar.

3. Information vi får från dig och andra källor

Vi kommer att samla in information från dig som en del av vårt engagemang, vi kan också få information om dig från olika tredje parter, inklusive:

 • Kunder;

 • Arbetsgivare kan ge referenser om dig till Constaq;

 • Kunder tillhandahåller information om faktiska eller potentiella engagemang;

 • Leverantörer och

 • Rekryteringsföretag, som en del av rekryteringsprocessen.

Om din ansökan om anställning godkänns, kommer informationen du lämnade under ansökningsprocessen att bevaras av oss som en del av din anställningsakt under hela din anställning, plus ytterligare 6 år efter avslutad anställning.

Vi kan kontakta tidigare/nuvarande arbetsgivare och be dem lämna en referens.

Om du misslyckas i något skede av processen kommer informationen att sparas i 6 månader efter det att rekryteringskampanjen avslutats.

4. Vi använder din personliga information som tillhandahålls oss av en tredje part

Vi får ofta kontaktuppgifter från nuvarande kunder som hänvisar oss till deras kunder angående våra tjänster vi erbjuder. Om du inte vill att vi ska kontakta dig, vänligen meddela oss via e-post till adressen nedan.

5. Där vi lagrar dina personuppgifter

All information du lämnar till oss för vår användning lagras på våra säkra servrar som finns i Europa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet.

6. Lagring av data

Om vi håller din personliga information bestäms hur lång tid vi behåller den av ett antal faktorer, inklusive syftet med vilket vi använder informationen och våra skyldigheter enligt andra relevanta lagar.

Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver, och vi kommer inte att behålla den längre än nödvändigt.

7. Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt dataskyddslagen. I samband med vissa rättigheter kan vi be dig om information för att bekräfta din identitet och i tillämpliga fall för att hjälpa oss att söka efter din personliga information.

8. Rättigheter för den registrerade

Du har rätt att be om en kopia av den information vi har om dig. Du kan få detta genom att skriva eller mejla oss med adresserna i slutet av denna policy. Vi kommer att svara dig inom 30 dagar, om det inte finns exceptionella omständigheter.

9. Publiceringsrättigheter

Prenumeranten ska inte överföra eller överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från Constaq, och varje försök till överlåtelse eller överföring som bryter mot det föregående kommer att vara ogiltiga. Detta avtal kommer att vara till förmån för de tillåtna efterträdarna och överlåtarna och kommer att vara bindande för arvingar, juridiska ombud och tillåtna överlåtare.

10. Rätta och uppdatera dina personuppgifter

Din informations riktighet är viktig för oss.  Om du ändrar någon av dina kontaktuppgifter eller om du upptäcker att någon av informationen vi har är felaktig eller inaktuell, vänligen meddela oss genom att kontakta oss i något av formulären som beskrivs i slutet av denna policy.

11. Återkalla ditt samtycke

Där vi förlitar oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med adressen och e-postadressen i slutet av denna policy.

Om du vill återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföring som du tidigare har valt kan du göra det med hjälp av "avregistreringsverktyget" i slutet av marknadsföringslitteraturen.

12. Radera din personliga information

Du har rätt att be oss ta bort dina uppgifter från våra system genom att e-posta eller skriva till oss på adressen i slutet av denna policy. Förutsatt att vi inte har någon laglig anledning att fortsätta att behandla eller behålla din personliga information, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att följa din begäran.

Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter där du anser att det är olagligt att fortsätta göra det.

13. Överföra din personliga information i en strukturerad datafil

Där vi förlitar oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att behandla din personliga information eller behöver behandla den i ett kontrakt som anges under hur vi använder dina personuppgifter. Du kan be oss att ge dig en kopia av den informationen i en strukturerad datafil. Detta skulle levereras till dig via säker filöverföring. Vi kanske inte förser dig med en kopia av din personliga information om detta gäller andra individer eller om vi har annan laglig anledning att undanhålla den informationen.

14. Att klaga till dataskyddstillsynsmyndigheterna

Du har rätt att klaga till din respektive dataskyddsmyndighet om du är orolig över hur vi har behandlat någon av dina personuppgifter. För mer information om detta, besök lämplig dataskyddsmyndighets resurser.

15. Säkerhetsåtgärder vi sätter in för att skydda din personliga information

Tyvärr är användningen av internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår webbplats. Alla överföringar görs på egen risk.

När vi har mottagit din personliga information, inför vi rimliga och lämpliga kontroller för att säkerställa att den förblir säker mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst.

 

Vi kommer att samla in särskilda kategorier av personuppgifter. På begäran kan vi tillämpa ytterligare säkerhetskontroller på dessa uppgifter.

16. Användning av ''cookies''

Liksom många webbplatser använder vi cookies. Cookies är små bitar av information som skickas till din enhet och lagras på dess interna lagring för att vår webbplats ska kunna känna igen dig och optimera de åtgärder som utförs av dig på vår webbplats. Vi använder strikt nödvändiga och funktionella cookies för att du ska kunna flytta runt på webbplatsen för att tillhandahålla grundläggande funktioner.

17. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra organisationer. Denna policy gäller inte för några andra webbplatser eller applikationer, så vi uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för andra webbplatser eller applikationers sekretesspolicyer och praxis, även om de nås via vår webbplats.

 

Dessutom, om du besökte vår webbplats via en tredjepartswebbplats, kan vi inte vara ansvariga för integritetspolicyn och praxis för ägarna och operatörerna av den webbplatsen. Vi rekommenderar att du besöker deras integritetspolicy på deras hemsida.

18. Marknadsföring

Du kommer endast att få information om direktmarknadsföring från Constaq om du har angett att du vill göra det. Du kommer att bli inbjuden att slutföra ett klientsamtycke/valprocess via e-post som ett resultat av följande:

 • Bli kund;

 • Din närvaro vid ett evenemang;

 • Ge oss ett visitkort direkt till en Constaq-anställd eller tillhandahålls vid ett affärsevenemang.

 • Du registrerar kontaktuppgifter för att få information eller gratis nedladdningar från vår webbplats.

 • En e-postförfrågan från dig om att delta i ett evenemang.

 • Ditt deltagande på ett evenemang som organiseras eller arrangeras av Constaq som har marknadsförts via sociala medier eller annan reklam.

 

Vi kan komma att använda och behandla dina personuppgifter där du har samtyckt till att vi gör det via vår samtyckesprocess. Detta samtycke kan när som helst återkallas via vårt "avregistrera dig från listan"-alternativ.

19. Kontakta oss

Om du vill skriva till oss vänligen skriv till dataskyddschefen på Constaq AB, Krammgatan 20, 872 32 Kramfors, eller kontakta kristofer@constaq.se

Version 1.1 (1 februari 2024)

bottom of page